Back to TILs

C++ variable_lifetime

Date: 2023-02-25Last modified: 2023-02-27

Table of contents

#define print_var(var) fmt::print( "{:>20} = {}\n", #var, var );

// static duration: dies when program ends
int static_var_1{80};

void some_function() {
 fmt::print( "\nsome_function()\n");
 // local (automatic) duration: dies at end of block
 int local_var_2{30};

 // static duration: dies when program ends
 static int static_var_3{40}; // the initialization occurs only one time
 print_var(static_var_3);
 ++static_var_3; // 41, 42, 43, ...

 // you decide when it dies
 int dynamic_var_4{50};

 print_var(local_var_2);
 print_var(static_var_3);
 print_var(dynamic_var_4);
}

int main([[maybe_unused]] int argc, [[maybe_unused]] char **argv) {
 print_var(static_var_1);
 some_function();
 some_function();
 some_function();
 return 0;
}

Possible output

    static_var_1 = 80

some_function()
    static_var_3 = 40
     local_var_2 = 30
    static_var_3 = 41
    dynamic_var_4 = 50

some_function()
    static_var_3 = 41
     local_var_2 = 30
    static_var_3 = 42
    dynamic_var_4 = 50

some_function()
    static_var_3 = 42
     local_var_2 = 30
    static_var_3 = 43
    dynamic_var_4 = 50

References